Nhạc Trữ Tình

Cho Lần Cuối Thái Thùy Linh
LK Ai Khổ Vì Ai - Giờ Xa Lắm Rồi Lý Diệu Linh - Ân Thiên Vỹ
Lưu Bút Ngày Xanh Hồ Quang Lộc - Kim Linh
Hoa Sứ Nhà Nàng Thế Anh - Mã Thái Sơn
Một Đời Đơn Côi Giang Trường - Phi Bằng
Ngày Buồn Huỳnh Nhật Đông - Tuyết Vân Hà