Nhạc Trữ Tình

Nhật Ký Đời Tôi Lê Tiến Ngọc
Xin Lam Nguoi Xa La Dương Ngọc Thái
LK Mùa Xuân Xôn Xao - Mùa Xuân Cưới Em LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
Người giàu cũng khổ LÂM HOÀNG NGHĨA
Phận Gái Thuyền Quyên Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Tình Đất Phạm Lực
Gót Phiêu Du Bảo Nguyên
Đính Ước Ngọc Châu
Cát Bụi Tùng Dương - Quốc Trung
Dòng Đời Dương Ngọc Thái
Khúc hát tự tình Đông Phương Bảo