Nhạc Trữ Tình

Vì Trong Nghịch Cảnh Huy Thái - Tuyết Vân Hà
Tuổi Đá Buồn Ngô Lan Hương
Dòng đời Huy Thái
Hiu Hắt Đời Nhau Quách Thành Danh
Đường Về Hai Thôn Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Cơn Say Và Cuộc Đời Trần Nguyên Thắng
Chiếc Lá Thu Phai Thiên An - Lệ Hồng
Kiếp Vội Dương Nghi Đình
Điệu Buồn Đêm Trăng Hoàng Minh Thắng
Một Lần Cuối Thái Châu - Ái Vân
Thu Ca Ân Thiên Vỹ