Nhạc Trữ Tình
Cha Là Tất Cả Phước Lộc
Hai Đứa Giận Nhau Thanh Ngọc Tiến - Võ Như Loan
Lệ Tình Bảo Trung
Nhớ Ngoại Phi Bằng
Biển tình Cẩm Ly - Quốc Đại
Em còn nhớ người Dương Hồng Loan
Tâm Sự Ngày Xuân Phương Ý - Phương Anh Bolero
Biển Tình Mai Yến Chi
Ví Dầu Qua Cầu Đạp Xe Hồng Phượng - Tuấn Quang