Nhạc Trữ Tình

Mưa Trong Tình Đầu Nguyễn Hoàng Nam
Mưa Yêu Khánh Trang
Hoa Mười Giờ Hoàng Minh Thắng
Thà trắng thà đen Đoàn Minh - Lý Diệu Linh
Câu Chuyện Đầu Năm Dương Hồng Loan - Khánh Bình
Túy ca Trịnh Nam Phương
Hoa Nở Về Đêm Trịnh Nam Phương
Đoạn Tuyệt Hiền Trang - Đào Phi Dương