Nhạc Trữ Tình

Anh thuong co Ut dua do VŨ HẢI - Lưu Ánh Loan
Không Bao Giờ Quên Anh Lưu Ánh Loan - Sơn Hạ
Em Về Kẻo Trời Mưa Lê Tiến Ngọc
Đan Áo Mùa Xuân Bảo Nguyên
Như Đã Dấu Yêu Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Tình Sử Trương Chi Phương Vũ Linh
Chỉ Có Em Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Đừng Nói Xa Nhau Thế Anh - Đức Duy
Tình Mẹ Lưu Ánh Loan