Nhạc Trữ Tình

Sầu Lẻ Bóng 2 Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Nghe Những Tàn Phai Tùng Dương - Quốc Trung
Diệu Pháp Liên Hoa Đại Đức Thích Nhuận Thanh
A Di Đà Phật Diệu Đan
Đèn Khuya Xuân Phú
Tình Yêu Bolero Quỳnh Như
Đừng Trả Cho Nhau Thanh Ngân - Võ Minh Lê
Người Đi Ngoài Phố Hồng Hạnh Bolero
Thuơng Cô Út Đèo Như Ý - Khưu Huy Vũ