Nhạc Trữ Tình
Dù anh nghèo Khang Lê - Phương Lan
bac gio Lý Diệu Linh
Quê hương Trang Anh Thơ
Mua Lu Som Dương Ngọc Thái
Xin Lam Nguoi Xa La Dương Ngọc Thái
Tiếng vọng vu lan Dương Hồng Loan
Hồn Quê Quý Bình - Tố My
Cõi nhớ Cao Hoài Đông