Nhạc Trữ Tình

Nha Trang Ngày Về Dương Triệu Vũ
Chiều Sân Ga Cao Hoàng Nghi
Lý Ba Tri Nhã Ca
LK Thân Phận Đăng Nguyên
LK Vợ Chồng Son Võ Minh Lâm - Quế Trân
Còn Chờ Nhau Chi Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Miền Tây Quê Tôi Tuyết Nhung - Trường Sang
Cảm Ơn Mùa Xuân Beat Thanh Lan - Nguyễn Lê Ngọc Báu