Nhạc Trữ Tình

Về miền tây Thy Nhung - AnDy Phương
Mãi Bên Con Khánh Linh
Tiếng Việt Huyen Trang Sao Mai 2013f
Lạy Phật Quan Âm Saka Trương Tuyền
Có Thế Thôi Trần Xuân
Chồng xa AnDy Phương
Tha Thứ Cho Em Lai Anh Tú - Hà Thúy Anh
Con Có Chúa Mà Nguyễn Hồng Ân