Nhạc Trữ Tình

Thuyền Về Bến Xưa Đoàn Minh - Lý Diệu Linh
Ban mai trong Chúa Tina Ngọc Nữ
Tôi Ru Em Ngủ Thiên An - Lệ Hồng
Ba nam Thế Anh - VŨ HẢI
Loan Mắt Nhung Thái Châu
Muộn Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Bài Cuối Cho Người Tình Đàm Vĩnh Hưng - Thái Châu
Rồi Mai Tôi Đưa Em Uyên Linh - Quốc Thiên