Nhạc Trữ Tình

Vùng Lá Me Bay Hoàng Châu
Tôi Vẫn Nhớ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Nắng Xuân Vũ Phong Sơn
Biết Bao Giờ Phạm Trưởng
Huế Và Em Lê Ngọc Thúy
Căn Nhà Màu Tím Quốc Đại - Kim Thoa (Hoa Hậu)
Giọt Lệ Sầu Cẩm Ly - Quốc Đại
Chờ Người Phương Thanh
Tình thắm duyên quê Thanh Hà - Thanh Hằng
Đôi Khi Đông Nguyễn
Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em Sơn Hạ - Như Nguyệt
Cô Láng Giềng Lê Anh Dũng