Nhạc Trữ Tình

Cánh Thiệp Đầu Xuân Uyên Trang - Khánh Bình
Dang Dở Thanh Hoa
Duyên Kiếp Phương Thùy - Phước Lộc
Con đường mang tên em Thùy Dương - Tấn Lợi
Tôi Xa Miền Trung Ngô Quốc Linh
Phận Má Hồng Hương Ngọc Vân
Để Gió Cuốn Đi Thiên An - Lệ Hồng
Đi cày Kim Tử Long - Tài Linh