Nhạc Trữ Tình

Tình Mãi Trao Anh Thạch Thảo
Nội tôi Lâm Gia Bảo
Ava Maria Con Chào Mẹ Linh Mục Quang Lâm
Trăng Lạnh Hoàng Mai Trang
Lấy chồng xứ lạ Thùy Dương - Lê Tứ
Tơ Tằm Trang Anh Thơ
Hết Phạm Trưởng
Cánh Thiệp Đầu Xuân Kim Thoa (Hoa Hậu)
Hương Xưa Trần Thu Hà
Kẻ Thứ Ba Ngọc Kiều Oanh