Nhạc Trữ Tình
Gửi Về Quan Họ Bảo Ngoan - Phạm Lực
Mưa Ngày Xưa Tuấn Quang
Lỡ Hẹn Với Dòng Lam Thi Phượng - Triệu Đình Minh
Cuốn theo chiều gió Chung Tử Lưu - Khả Tú
Duyên Kiếp Bảo Hưng - Như Hoa
Thân Phận Nghèo Tuấn Quỳnh
Trái Mồng Tơi Tuấn Quỳnh