Nhạc Trữ Tình

Nỗi lòng Khang Lê
Đem Bán Chữ Tình Trương Phi Hùng
Tôi Xa Miền Trung Ngô Quốc Linh
Tình Sử Trương Chi Nguyễn Kha - Quách Sỹ Phú
Không Phải Tại Chúng Mình Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
Màu hoa tan vỡ Đào Phi Dương
Hai Mùa Mưa Sơn Tuyền
Giá Như Ngày Xưa Tô Tài Năng
Thấm thía

Tống Gia Vỹ

02
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

01
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03