Nhạc Trữ Tình

Yêu Một Mình Mạnh Đình - Tố My
Sầu Đâu Quê Ngoại Trang Anh Thơ - Quỳnh Trang
Bỏ Quê Thùy Dương - Khánh Bình
Chuyện đời tôi Lương Tấn Đạt
Nói với người tình Trung Hậu - Khang Lê
Anh Ba Đò Dương Ngọc Thái
Em Quên Điệu Lý Tình Quê Dương Ngọc Thái - Lâm Chí Khanh
Ngọn trúc đào Nhiều ca sĩ