Nhạc Trữ Tình

Tình Khúc Cho Em Đàm Vĩnh Hưng
Đừng Nói Xa Nhau Như Ý - Sha Băng
Hoa bằng lăng Nguyễn Nhật Tân
Tủi phận Dương Chấn Huy
Đừng Nói Xa Nhau Dương Anh Tâm
Đường Tình Đôi Ngả Giao Linh - Sơn Hạ
Vắng Anh Nguyên Hà
Một Lần Cuối Thái Châu - Ái Vân
Có duyên không nợ Lương Gia Huy
Hãy quên anh Đàm Vĩnh Thanh
Tiền Lý Chí Vinh