Nhạc Trữ Tình

Mùa xuân cưới em Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Không Phải Tại Chúng Mình Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
Mười Thương Chín Nhớ Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Hãy Quên Anh Mai Tuấn - Lưu Ánh Loan
Ảo ảnh Chung Tử Lưu - Khả Tú
Gửi vào kỷ niệm Dương Hồng Loan
Thao Thức Vì Em Lâm Bảo Phi
Bọt biển Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Hà Vân - Khánh Bình
Ai Bảo Ăn Chay Là Khổ Bé Phạm Anh Thư