Nhạc Trữ Tình

Ướt Mi Thiên An - Lệ Hồng
Yêu Thầm Trần Xuân - Hồng Quyên
Xuân Ở Trong Con Nguyễn Hồng Ân
Chờ Người Dương Nghi Đình - Hồng Điệp
Đò về bến cũ Lâm Vũ - Lưu Ánh Loan
Nàng Tiên Của Anh Trọng Khương
Sao em nỡ vội lấy chồng Ngọc Liên - Tốp ca
Không Còn Nhớ Người Yêu Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Hai Vì Sao Lạc Hương Ngọc Vân