Nhạc Trữ Tình
Nhịp Cầu Gãy Đôi Dương Anh Tâm
Đôi Bờ Cách Biệt Đào Phi Dương - Bình Mập
Cô Bạn Học Dương Ngọc Thái - Phạm Thanh Thảo
Anh Tư Đất Phi Bằng
Mẹ Tân Cổ Khưu Thúy
Cô Dâu Miền Tây Văn Hương - Hồ Phương Liên
Qua Cơn Mê Lý Thu Thảo
Nghĩ Về Cha Đàm Vĩnh Hưng
Tàu về quê hương Uyên Trang - Mai Tuấn
Một Người Đi Lê Thu Uyên