Nhạc Trữ Tình

Làm Sao Con Hiểu Hết Linh Mục Quang Lâm
Tình Em Tháp Mười Trang Anh Thơ - Giáng Tiên
Duyên Quê Hoàng Ái My
Bạc Liêu Hoài Cổ Hoàng Minh Thắng
Ba Quan Mời Trầu Bảo Ngoan - Phạm Lực
Hoa Từ Bi Thanh Cường