Nhạc Trữ Tình
Lòng Mãi Yêu Thương Lưu Ánh Loan - Hồng Phượng
LK Nhẫn Cưới 1 Nhiều ca sĩ
LK Cánh Thiệp Đầu Xuân Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Tình ca đã qua 6 Nguyễn Đình Chương
Tình ca đã qua 10 Nguyễn Đình Chương
Nhớ Cha Ngọc Sơn
Tình ca đã qua 12 Nguyễn Đình Chương
Người Hàng Xóm Lâm Bảo Phi
Tình ca đã qua 11 Nguyễn Đình Chương
Tình ca đã qua 7 Nguyễn Đình Chương
Thành Phố Buồn ploong thiết
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05