Nhạc Trữ Tình

Chiều Sân Ga Quỳnh Như
Nhớ Người Yêu Mai Phương - Đông Nguyễn
Đường Về Hai Thôn Hương Ly - Phước Lộc
Anh Ba Đò Dương Ngọc Thái
Phận Gái Thuyền Quyên Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân