Nhạc Trữ Tình

Trả Lại Em Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Hương Tình Muộn Mỹ Hạnh Bolero
Lý bằng răng Trung Hậu - Hữu Thọ
Mối Duyên Quê Văn Hương - Hồ Phương Liên
Tình tuổi ô mai Nguyễn Đoàn
Cây Cầu Dừa Đang cập nhật
Phút Cuối Mạnh Đồng
Nhạc Lòng Muôn Thuở Dương Hồng Loan