Nhạc Việt

Lý Mừng Xuân Dương Hồng Loan
Lá Thư Ngày Tết Hùng Thanh - Hồng Mơ
Yêu Lầm Người Trương Khải Minh
Kiss The Rain Mai Hoàng Anh
Nếu Không Thể Bằng Cường
Xuân Nghèo Keeng Studio
Tiếng Dân Chài Nhiều ca sĩ
Buông Hay Nắm Phạm Thúy - K.T
Niềm hy vọng Mr A - Various Artists