Nhạc Trữ Tình

Ba Thương Tạ Đình Nguyên
Hình Bóng Quê Nhà Long Hồ - Huỳnh Tiểu Nhi
Ngày Đá Đơm Bông Mỹ Hạnh Bolero
Tình Đẹp Làm Chi? Trường Sơn - Lưu Ánh Loan
Tiếng Muôn Thiên Thần Linh Mục Quang Lâm
Đam Mê Nguyễn Linh
Tình Huế Thi Phượng
Tình Thắm Duyên Quê Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Còn Chút Nghẹn Ngào Đàm Vĩnh Hưng
Cát Bụi Cuộc Đời Dương Chấn Huy