Nhạc Trữ Tình

Xóm Đêm Lâm Minh Thắng
Thằng Bé Mồ Côi Hoàng Minh Thắng
Anh Em Hãy Cho Họ Ăn Linh Mục Quang Lâm
Ông Xã Nhà Tui Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
Cơm Áo Gạo Tiền Thiên Trường
Tội tình Kim Tử Long
Câu Hò Điệu Lý Còn Đây Lưu Ánh Loan - Hồng Phượng
Chân thành Tuấn Quang
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

01
Vì Có Khi Đôi Tay

Manbo - Laye

03
bac trang tinh doi

Châu Việt Cường

04
Đổi Thay

Lưu Ánh Loan

05
Nâng Chén Tiêu Sầu

Bích Phương

02
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

04