Nhạc Trữ Tình

Đôi Tay Mẹ Trần Thu Hà
Hồng nhan Tuấn Quang
Tơ Hồng Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Xin trả cho em Quang Minh - Diễm Quỳnh
Chiều Tàn Vân Khánh
Như Mây Như Mưa Đào Phi Dương
Sao em nỡ vô tình Lâm Hoàng Nghĩa
Bài Ca Tết Cho Em Đinh Quốc Cường
Nối Lại Tình Xưa Tuyết Nhung - Trường Sang