Nhạc Trữ Tình

Tím Bằng Lăng Hồ Quang Lộc
Tôi vẫn nhớ Mạnh Quỳnh - Khả Tú
Khóc Thầm Như Phượng
LK Xác Pháo Nhà Ai (New Ver.) Lê Sang - Hồng Quyên
Sao Phu Tinh Em Hoàng Mai Trang
Mong Ước Ngày Xưa Đào Phi Dương
LK Mây Lang Thang Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
LK Có Nhớ Đêm Nào Saka Trương Tuyền - Quách Thành Danh
Cõi Nhớ Châu Giang
Huế và em Trang Anh Thơ
Cha Và Mẹ Dương Nghi Đình