Nhạc Trữ Tình

Tình Bọt Nước Cao Hoàng Nghi
Mãi Tìm Nhau Trần Xuân - Hồng Quyên
Tàu Về Quê Hương Tùng Anh - Quỳnh Như
Đẹp Lòng Người Thương Lê Sang - Dương Hồng Loan
Giận Mà Thương Ngọc Ký - Hồng Liên
Sám Nguyện Diệu Đan
Anh thuong co Ut dua do VŨ HẢI - Lưu Ánh Loan
Áo Tím Bên Đời Giao Linh - Vũ Phong Sơn
Sầu Tím Thiệp Hồng Thành Nguyên - Kim Linh