Nhạc Trữ Tình

Người đã như mơ Lương nhật duy - Lâm Quốc Hưng
Đơn Côi Chiếc Bóng Hoàng Minh Thắng
Tình Lỡ Diễm Thùy
Đêm Tóc Rối Mai Quốc Huy - Tuyết Vân Hà
Yêu Thầm Huỳnh Nhật Huy
Trăng Lạnh Hoàng Mai Trang
Nhành Mai Xuân Kim Thoa (Hoa Hậu)
Nhớ Đêm Giã Bạn Lê Sang - Kim Chi