Nhạc Trữ Tình

Nối Lại Tình Xưa Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Tội tình Đình Phước
Cha Yêu Đàm Vĩnh Hưng
Gõ Cửa Trái Tim Trang Anh Thơ - Lê Sang
Đà Lạt Nên Thơ Trương Như Ý
Xuân Quê Ta Châu Ngọc Linh - Châu Ngọc Tiên