Nhạc Trữ Tình

Tình ca đã qua 9 Nguyễn Đình Chương
Mấy Nhịp Cầu Tre Đan Phương - Như Nguyệt
Con đường mang tên em Thùy Dương - Tấn Lợi
Túy ca Trịnh Nam Phương
Mưa Bụi 1 Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ
Đêm Tâm Sự Thạch Thảo - Vũ Hoàng