Nhạc Trữ Tình

Buồn tả tơi Lý Chí Vinh
Nối Lại Tình Xưa Hồ Quang Lộc - Cẩm Như
Bước Đi Theo Chúa Linh Mục Quang Lâm
Con Đường Xưa Em Đi Lê Tiến Ngọc
Huế Xưa Hoàng Minh Thắng
Con Dâng Lên Mẹ Linh Mục Quang Lâm
Hoa Tím Người Xưa Trần Thu Thảo
Cảm Tạ Ơn Chúa Linh Mục Quang Lâm
Thân Chùm Gửi Văn Hương
Mực tím mồng tơi Hương Lan - Nguyễn Tâm