Nhạc Trữ Tình

Mắt buồn miền Trung Dương Hồng Loan
Chút Kỷ Niệm Buồn Trang Anh Thơ - Nguyên Sang
Hoa Nở Về Đêm Nguyễn Hồng Ân
Tình Lạnh. Sơn Hạ
Cỏ Úa Ngô Quốc Linh
Một Lần Thôi Huỳnh Thật
Phôi Pha Thiên An - Lệ Hồng
Chuyện Một Người Đi Diễm Thùy - Khánh Bình