Nhạc Việt

Đất Nước Lời Ru Dương Nghi Đình
LK Ai Cho Tôi Tình Yêu Tiến Vinh - Đăng Nguyên
Người Chồng Xa Xứ Vĩnh Thuyên Kim - Phi Bằng
Về Quê Ngoại Uyên Trang - Thanh Thức
Mừng Tuổi Mẹ Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Kẻ Đa Tình Vương Hỷ Khang
Em Của Ngày Hôm Nay NQP - Billy Hoang Phong
Cơn Mơ Đinh Mạnh Ninh