Nhạc Trữ Tình
Giếng Quê Trần Nguyên Thắng
Nàng Thơ Xứ Huế Trần Nguyên Thắng
Mẹ Tôi Lâm Triệu Minh
Không Lâm Triệu Minh
Bạc Liêu Chung Tình Phương Tử Long
Hồn Quê Quý Bình - Tố My
Nhớ Hồng Phượng
Bạc Trắng Lửa Hồng Tố My - Trường Tuấn
Xuân Quê Hương 2 Đông Quân - Diễm Thùy
Hình Bóng Người Xưa Đào Phi Dương
Hạ Buồn Kim Thoa