Nhạc Trữ Tình
Thà Như Giọt Mưa Quang Dũng - Quốc Thiên
Không đánh mà đau Trương Ngọc Thái
Mừng Tuổi Mẹ Ngô Quốc Linh
Tân Cổ Tiếng Hát Chim Đa Đa Kim Tử Long - Ngọc Huyền
Chị Tôi Thanh Hoa
Chút Kỷ Niệm Buồn Tuyết Nhung - Trường Sang
Mùa Xuân Bên Nhau Như Phượng
Cô Bạn Học Dương Ngọc Thái - Phạm Thanh Thảo
Phận Má Hồng Hương Ngọc Vân
Lk Kiếp cầm ca Trần Xuân - Đông Nguyễn