Nhạc Trữ Tình

Vùng Lá Me Bay Hoàng Châu
Giã Từ Le Minh Bau - Nhật Bình
Cây đàn bỏ quên Dương Triệu Vũ - Khánh Du
Cây Điệp Vàng Đàm Vĩnh Hưng
Lối Về Mỹ Tâm
Trách ai vô tình Nguyễn Nhật Tân
Chữ Tình Tuấn Quỳnh
Kẻ trắng tay Nguyễn Ngọc Sơn
Ngày Cưới Em Ngô Quốc Linh
Xa Vắng Lưu Thiên Ân
Buồn Đam San
Gác Nhỏ Đêm Xuân Phi Nhung - Võ Thanh Linh
Con Đường Xưa Em Đi Thạch Thảo - Vũ Hoàng