Nhạc Trữ Tình

Hái hoa rừng cho em Thùy Dương - Quốc Vũ
Đập Vỡ Cây Đàn Dương Ngọc Thái - Hương Lan
Quên Yến Phương
Áo Vũ Cơ Hàn Hoàng Lâm
Trách ai vô tình Nhật Nguyệt Band
Hạ Trắng Thiên An - Lệ Hồng
Đêm cô đơn Hồng Nhung - Quang Dũng
Thăm Quê Em Nhé Quốc Quốc
Chiều Cuối Tuần Randy - Kim Thoa (Hoa Hậu)