Nhạc Trữ Tình

Ước Mộng Mùa Xuân Mạnh Quỳnh - Dương Huệ
Chờ Người Xuân Phú
Đoạn Tuyệt Trang Anh Thơ
Lạnh Trọn Đêm Mưa Huỳnh Thanh Vinh
Huế Mong Anh Về Micae Lê Hùng
Duyên Kiếp Fony Trung - Bảo Sơn
Bạc Trắng Lửa Hồng Huỳnh Nhật Huy
Tình mẫu tử Khang Lê - Hồng Sáp
Tình Muộn Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Qua Cơn Mê Khánh Bình - Hồng Quyên
Em Hãy Ngủ Đi Thanh Lam - Quốc Trung