Nhạc Việt

Về Quê Yên Nhiên
Ngày Xưa Anh Nói Huỳnh Thật - Phương Anh Bolero
Gió Mùa Về Cao Tùng Anh
Ngày Xưa Anh Nói Khưu Huy Vũ ft Dương Hồng Loan
Xin lỗi em Lương Thế Minh
Tâm Thư Nhớ Mẹ Ngô Kim Hải
Tiếng Ểnh Ương Buồn Khưu Huy Vũ ft Dương Hồng Loan
Mưa bụi 2 Khưu Huy Vũ ft Dương Hồng Loan
Đừng Nói Xa Nhau Khưu Huy Vũ ft Dương Hồng Loan
Thương Em Anh Giấu Trong Lòng Khưu Huy Vũ ft Dương Hồng Loan
Khi Xưa Ta Bé Lương Thế Minh