Nhạc Việt

Tiếng Dân Chài Nhiều ca sĩ
Cô Nàng Đỏng Đảnh Dương ĐÌnh Phong - Kim Thư
LK Kỷ Niệm Nào Buồn Nhiều Nghệ Sĩ - Kim Thư
LK Chiều Mưa Remix Nhiều Nghệ Sĩ - Kim Thư
Người Đi Ngoài Phố Phương Anh Bolero
In The Club Kim Thư
Kỷ Niệm Bỏ Quên Trương Khải Minh
Mắt Khóc Kim Thư