Nhạc Việt

Anh Sáu Về Quê Ngọc Kiều Oanh
Toi tinh Phi Nhung
Gone Tố Đoàn
Yêu Một Mình Lưu Chí Vỹ - Khưu Huy Vũ
Lòng Đau Tình Phai Bằng Cường - Thái Lan Viên
Và Cơn Mưa Tới Nguyễn Hải Yến
Anh Xin Quên Em Le Minh Bau
Chợt Nhận Ra Le Minh Bau
Trắc Trở Ngọc Kiều Oanh