Nhạc Việt

Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi Nguyễn Hồng Ân - Hiền Thục
Cây Trầm Bầu Hoàng Kim Long
Hồi sinh Lý Hải
Về Quê Thăm Mẹ Đoàn Minh - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Những Ngày Xưa Thân Ái Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Nhắm mắt cho qua Lý Tuấn Kiệt - Bùi Vĩnh Phúc
Anh Sai HamLet Trương
Duyên Kiếp Trường Vũ - Tố My