Nhạc Việt

Hoa nở về đêm Trương Phi Hùng
Nhớ Về Một Mùa Xuân Phương Anh - Phương Ý
Lý Con Cua Saka Trương Tuyền - Lương Gia Huy
BYN Buồn Yêu Nhớ Beat Nguyễn Đình Vũ
Liên Khúc 3 Nhiều ca sĩ
Về Quê Ngoại Ngọc Hân - Hồng Quyên
Như Ý Cha Isaac Thái
Chuyến Đò Không Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Con Đường Xưa Em Đi Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân