Nhạc Trữ Tình

Thiệp Hồng Báo Tin Trương Phi Hùng
Cung đàn có em Ngọc Đức - Phong Thái Phương
Thu Cạn Trần Thu Hà
Quê hương Trang Anh Thơ
Giọt Lệ Sầu Cẩm Ly - Quốc Đại
Tự Vấn Ngọc Huyền
Được Tin Em Lấy Chồng Lý Hải - Hoàng Châu
Đoạn Tuyệt Trang Anh Thơ
Hái Trộm Hoa Rừng Hương Ngọc Vân
Tình Yêu Cách Trở Lưu Ánh Loan - Lâm Huỳnh
Nhớ Hồng Phượng