Nhạc Trữ Tình

Đổi Thay Thạch Thảo
Qua Cơn Mê Đoàn Việt Phương
Phương Xa Nhớ Mẹ Lê Sang - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Liên Khúc Xuân Tuyết Vân Hà
O Huế Anh Yêu Micae Lê Hùng
Túy Ca Minh Luân
Thương Về Xứ Nghệ Trần Nguyên Thắng
Giận Nhau Một Tuần Lê Sang - Kim Chi
Mưa Rừng Diễm Thùy
Hát Nữa Đi Em Khưu Huy Vũ