Nhạc Trữ Tình
Tơ Duyên Chế Thanh
Điệu Hò Phu Thê Hồ Quang Lộc
Chú Tiểu Dương Nghi Đình
Xuân Gõ Cửa Nguyễn Đình Chương
Ước Vọng Tình Xuân Nguyễn Đình Chương
Tương Lai Trong Tay Chúa Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Cô Út theo chồng Dương Hồng Loan
Đò Ơi Khang Lê - Lưu Ánh Loan
Lỗi hẹn cùng ca dao Lương Tấn Đạt
Đàn Ông Phi Bằng